Skip to main content

Sekretariat
Bożego Miłosierdzia

CO TO JEST SEKRETARIAT DO SPRAW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA?

Sekretariat ds. Bożego Miłosierdzia to agenda prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni). Jej celem jest: animowanie, wspieranie i dynamizowanie apostolstwa miłosierdzia Bożego.

Zobacz więcej

CZYM OBECNIE ZAJMUJE SIĘ SEKRETARIAT?

Sekretariat zajmuje się organizacją sympozjów i kongresów miłosierdzia Bożego, głoszeniem rekolekcji, koordynowaniem inicjatyw duszpasterskich związanych z kultem miłosierdzia Bożego, przygotowaniem i udostępnianiem rzetelnych informacji na temat historii kultu oraz podejmowaniem dzieł charytatywnych zgodnych ze znakami czasu.

Zobacz więcej

GDZIE ZNAJDUJE SIĘ SIEDZIBA SEKRETARIATU?

Siedziba Sekretariatu mieści się w Dolinie Miłosierdzia przy ul. Kordeckiego 49 w Częstochowie.

Zobacz więcej

KTO ZAŁOŻYŁ SEKRETARIAT?

Sekretariat został założony przez ks. Stanisława Wierzbę SAC  przy Dolinie Bożego Miłosierdzia.

Zobacz więcej

aktualnościaktualności
10 grudnia, 2023

Zjazd Szkoły Pisania Ikon

W dniach 8-10.12.2023 roku w Dolinie Miłosierdzia odbył się kolejny zjazd Szkoły Pisania Ikon. Tym razem warsztaty poprowadził gość specjalny - pani Anna Larina-Dzimira, która na codzień zajmuje się grafiką,…
aktualności
9 grudnia, 2023

Adwentowy dzień skupienia

9 grudnia 2023 roku w Dolinie Miłosierdzia członkowie Sekretariatu ds. Bożego Miłosierdzia we współpracy z Referatem Katechetycznym Kurii Metropolitarnej w Częstochowie zorganizowali adwentowy dzień skupienia dla katechetów p.t. „W promieniach…
aktualności
3 grudnia, 2023

Słuchanie, rozeznawanie, misja

"Słuchanie, rozeznawanie, misja" - czy może być bardziej pallotyńskie hasło? A tak właśnie brzmiał tytuł weekendowych warsztatów poświęconych formacji parafialnych koordynatorów synodalnych. Jego uczestnicy mieli okazję pogłębić teologiczne aspekty synodalności,…
aktualności
17 listopada, 2023

Obchody jubileuszu ZAK-u w Częstochowie

Trudno wyobrazić sobie urodziny bez gości i tortu. Tak było w Dolinie Miłosierdzia, gdzie 17 listopada 2023 roku członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego Polski południowej wraz ze swoimi duszpasterzami - ks.…
aktualności
14 listopada, 2023

Koncert „Pieśń nad pieśniami”

Ewangelizacja poprzez sztukę na trwałe wpisała się w działalność Sekretariatu Bożego Miłosierdzia. Warto chociażby przypomnieć misterium „Przechodząc przez Dolinę Płaczu” oraz „Pytaj o Polskę. Program literacko-muzyczny inspirowany postacią bł. kard.…
aktualności
13 listopada, 2023

Niewiasta Eucharystii

Niewiasta Eucharystii, znana także jako Monstrancja Fatimska, to wotum wdzięczności narodu polskiego w stulecie objawień Matki Bożej. Inspiracją przy tworzeniu monstrancji nawiązującej do wizerunku Najświętszej Maryi Panny było nauczanie św.…

Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. (Dz. 47)KultobrazPan Jezus zażądał od św. Faustyny namalowania wizerunku Jezusa Miłosiernego podczas prywatnego objawienia w Płocku 22 lutego 1931 roku. Realizacji żądania podjął się jej spowiednik i kierownik duchowy bł. ks. Michał Sopoćko. Zadanie namalowania wizerunku Jezusa Miłosiernego zlecił on Eugeniuszowi Kazimirowskiemu.

czytaj dalej

koronkaKoronka jest zbiorem modlitw powtarzanych określoną liczbę razy zazwyczaj przy pomocy paciorków różańca. Koronka do miłosierdzia Bożego to modlitwa poświęcona tajemnicy Bożego miłosierdzia. Według zapisków s. Faustyny z jej „Dzienniczka” została ona przekazana jej w dniach 13 i 14 września 1935 roku w Wilnie.

czytaj dalej

nowennaObchody święta Bożego Miłosierdzia, którego ustanowienia domagał się od s. Faustyny Pan Jezus, miały zostać poprzedzone dziewięciodniową modlitwą rozpoczynającą się w Wielki Piątek. Sam Zbawiciel wskazał Sekretarce Bożego Miłosierdzia intencje na poszczególne dni.

czytaj dalej

Święto MiłosierdziaJedną z form nabożeństwa do miłosierdzia Bożego, którego domagał się poprzez siostrę Faustynę Pan Jezus, było ustanowienie Święta Miłosierdzia. Miało ono przypadać na pierwszą niedzielę po Wielkanocy. W 2000 roku Święto Miłosierdzia zostało ustanowione jako obowiązujące w całym Kościele katolickim.

czytaj dalej

Godzina MiłosierdziaW jednym z objawień, jakie miało miejsce w październiku 1937 roku, Pan Jezus polecił czcić godzinę swej śmierci. Godzina może być odprawiana indywidualnie lub wspólnotowo. Powinna być skierowana do Pana Jezusa i odwoływać się bezpośrednio do zasług Jego Męki.

czytaj dalej

Dolina
MiłosierdziaDolina Miłosierdzia to ośrodek zajmujący się szerzeniem kultu Bożego Miłosierdzia prowadzony przez pallotynów od czasów powojennych nieopodal Jasnej Góry w Częstochowie. Został on założony w 1948 r. za sugestią i aprobatą bp. Teodora Kubiny w pobliżu Jasnej Góry przy ul. Kordeckiego 49. Od samego początku placówka służyła do szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia.

Od 1949 w kaplicy placówki znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego, a w 1952 roku wymieniono go na wizerunek Jezusa Miłosiernego autorstwa Adolfa Hyły z Krakowa.

Dolina Miłosierdzia od samego początku swojego istnienia stała się celem licznych pielgrzymek. Z uwagi na dużą liczbę pielgrzymów władze prowincji podjęły decyzję o budowie nowego sanktuarium Bożego Miłosierdzia. To w nim sprawowane są dziś wszystkie czynności liturgiczne. Do dyspozycji pielgrzymów przybywających do Doliny Miłosierdzia pozostaje także dom rekolekcyjny z 80 miejscami z zapleczem gastronomicznym oraz sale konferencyjne.

Święci
i błogosławieni

związani z kultem Bożego Miłosierdziaśw. Faustyna Kowalska

Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 roku w Głogowcu k/Łodzi. W zakonie przeżyła 13 lat. Chrystus uczynił siostrę Faustynę odpowiedzialną za szerzenie kultu Jego Miłosierdzia. W kolejnych objawieniach przedstawił jej istotę oraz nowe formy kultu Bożego Miłosierdzia. Zmarła w wieku 33 lat.

czytaj dalej

bł. ks. Michał Sopoćko

Bł. ks. Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku w Juszewszczyźnie, w powiecie oszmiańskim (dzisiejsza Białoruś). W okresie międzywojennym pełnił obowiązki spowiednika wielu zgromadzeń żeńskich. Podczas swojej posługi poznał s. Faustynę Kowalską. Został jej kierownikiem duchowym, podejmując się zadania rozeznania objawień Pana Jezusa oraz realizacji żądań Zbawiciela dotyczących szerzenia nowych form kultu Bożego Miłosierdzia.

czytaj dalej

św. Jan Paweł II

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. 16 października 1978 roku został wybrany na papieża i przyjął imiona Jan Paweł II. Ważnym aspektem jego pontyfikatu było przypomnienie prawdy o Bożym miłosierdziu. W 1979 roku napisał encyklikę „Dives in misericordia”, która otworzyła drogę do beatyfikacji, a później kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej. Dzięki jego staraniom Święto Bożego Miłosierdzia zostało zatwierdzone dla całego Kościoła.

czytaj dalej

sł. B. Helena Majewska

Helena Majewska urodziła się na Podolu dnia 10 kwietnia 1902 roku. W ciągu całego swego życia doświadczała mistycznych przeżyć i objawień. Większość z nich miało na celu przypomnienie prawdy o Bożym miłosierdziu. Jej największym zadaniem, do którego była przygotowywana przez Zbawiciela, była pomoc w organizowaniu nowego zgromadzenia zakonnego, którego powstania, przez pośrednictwo s. Faustyny, życzył sobie Chrystus.

czytaj dalej

Szlak Bożego
MiłosierdziaPrzesłanie Bożego Miłosierdzia przekazane przez św. Faustynę Kowalską znane jest na całym świecie. Jej „Dzienniczek”, stanowiący zapis prywatnych objawień oraz duchowej drogi, pozostaje jedną z najlepiej sprzedających się książek. Wyznaczenie i oznakowanie powstającego „Szlaku Bożego Miłosierdzia” ma na celu popularyzację miejsc związanych z kultem Bożego Miłosierdzia, a tym samym stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie postacią Apostołki Bożego Miłosierdzia oraz tych, którzy pomogli jej w realizacji żądań Pana Jezusa (m.in. bł. ks. Michał Sopoćko, s. Helena Majewska).
Zasadnicza trasa będzie łączyć dwa główne ośrodki Bożego Miłosierdzia, a mianowicie Wilno, gdzie s. Faustyna poznała swojego kierownika duchowego, bł. ks. Michał Sopoćkę i gdzie zrealizowane zostały główne żądania Pana Jezusa, oraz Kraków, będący niekwestionowaną Stolicą Bożego Miłosierdzia. Na Szlaku Bożego Miłosierdzia znajdą się następujące miasta i miejscowości w Polsce: Częstochowa, Świnice Warckie, Głogowiec, Łódź, Płock, Warszawa, Ostrówek pod Warszawą, Białystok, na Litwie: Czarny Bór, Pryciuny, a także na Białorusi: Oszmiany, Juszewszcyzna, Nowa Ruda.

kalendarz rekolekcji10 grudnia -

12 grudnia, 2023

parafia św. Leonarda opata, Mykanów
Adwentowe rekolekcje parafialne

17 grudnia -

19 grudnia, 2023

parafia Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza, Wierzchowisko
Adwentowe rekolekcje parafialne

5 stycznia -

7 stycznia, 2024

Dolina Miłosierdzia, Częstochowa, ul. Kordeckiego 49
Szkoła Pisania Ikon

12 stycznia -

14 stycznia, 2024

Dolina Miłosierdzia, Częstochowa, ul. Kordeckiego 49
Budować jedność i celebrować różnorodność.

9 lutego -

11 lutego, 2024

Dolina Miłosierdzia, Częstochowa, ul. Kordeckiego 49
Wędrujące Klasztory, cz. 2.

24 lutego -

25 lutego, 2024

Dolina Miłosierdzia, Częstochowa
Słuchanie, Rozeznawanie, Misja. Proces Synodalny w Parafii. 

Jednym z dzieł Sekretariatu Bożego Miłosierdzia jest organizacja różnego typu rekolekcji, zarówno na miejscu – w Dolinie Miłosierdzia, jak i w formie wyjazdowej. Są to m.in. rekolekcje parafialne, misje parafialne, rekolekcje kapłańskie, rekolekcje dla osób konsekrowanych, dni skupienia i odnowy dla osób konsekrowanych.

Sprawdź w naszym kalendarzu, w jakich wydarzeniach możesz wziąć udział.

Zapraszamy!