Skip to main content

Sekretariat Miłosierdzia Bożego

CO TO JEST SEKRETARIAT DO SPRAW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA?

Sekretariat ds. Bożego Miłosierdzia to agenda prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni). Jej celem jest: animowanie, wspieranie i dynamizowanie apostolstwa miłosierdzia Bożego.

Zobacz więcej

CZYM OBECNIE ZAJMUJE SIĘ SEKRETARIAT?

Sekretariat zajmuje się organizacją sympozjów i kongresów miłosierdzia Bożego, głoszeniem rekolekcji, koordynowaniem inicjatyw duszpasterskich związanych z kultem miłosierdzia Bożego, przygotowaniem i udostępnianiem rzetelnych informacji na temat historii kultu oraz podejmowaniem dzieł charytatywnych zgodnych ze znakami czasu.

Zobacz więcej

GDZIE ZNAJDUJE SIĘ SIEDZIBA SEKRETARIATU?

Siedziba Sekretariatu mieści się w Dolinie Miłosierdzia przy ul. Kordeckiego 49 w Częstochowie.

Zobacz więcej

KTO ZAŁOŻYŁ SEKRETARIAT?

Sekretariat został założony przez ks. Stanisława Wierzbę SAC  przy Dolinie Bożego Miłosierdzia.

Zobacz więcej

aktualnościaktualności
7 kwietnia, 2024

Otwarcie wystawy Camino Misericordia

6.04.2024 w Dolina Miłosierdzia - Częstochowa otwarto wystawę "Camino Misericordia". Wystawa powstała z inicjatywy Sekretariat Bożego Miłosierdzia przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska oraz Muzeum ks. Obrembskiego w Mejszagole. Jest…
aktualności
6 kwietnia, 2024

SYMPOZJUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Tradycyjnie w sobotę przed Niedzielą Miłosierdzia Sekretariat Bożego Miłosierdzia organizuje w Dolina Miłosierdzia - Częstochowa sympozjum Bożego Miłosierdzia. Tytuł tegorocznego sympozjum brzmiał: "… dusza, która czcić będzie ten Obraz, nie…
aktualności
25 marca, 2024

Rekolekcje dla dziewcząt

W miniony weekend (22-24.03.2024) w częstochowskiej wspólnocie sióstr betanek odbyły się rekolekcje dla dziewcząt prowadzone przez ks. Dawida Piwowarskiego SAC i s. Aleksandrę Leśniak CSFB. Mottem rekolekcji były słowa: "O…
aktualności
20 marca, 2024

Dzień skupienia dla pracujących z młodzieżą

Współpraca z Częstochowskim Towarzystwem Profilaktyki Społecznej to nie tylko praca z młodzieżą z Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień. To także troska o formację duchową kadry. W jej ramach dn. 20.03.2024 ks.…
aktualności
20 marca, 2024

Rekolekcje w Starogardzie Gdańskim

W dniach 17-20 marca 2024 roku w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim ks. Dawid Piwowarski SAC prowadził wielkopostne rekolekcje parafialne. W naukach rekolekcjonista zapraszał wiernych do tego, aby…
aktualności
9 marca, 2024

Wielkopostny dzień skupienia w Kluczborku

W sobotę 9 marca 2024 roku w Kluczborku odbył się wiosenny dzień skupienia dla grupy ZAKu oraz członków Wieczerników Miłosierdzia Bożego. Poprowadził go ks. Dawid Piwowarski SAC. W trakcie konferencji…

Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. (Dz. 47)KultobrazPan Jezus zażądał od św. Faustyny namalowania wizerunku Jezusa Miłosiernego podczas prywatnego objawienia w Płocku 22 lutego 1931 roku. Realizacji żądania podjął się jej spowiednik i kierownik duchowy bł. ks. Michał Sopoćko. Zadanie namalowania wizerunku Jezusa Miłosiernego zlecił on Eugeniuszowi Kazimirowskiemu.

czytaj dalej

koronkaKoronka jest zbiorem modlitw powtarzanych określoną liczbę razy zazwyczaj przy pomocy paciorków różańca. Koronka do miłosierdzia Bożego to modlitwa poświęcona tajemnicy Bożego miłosierdzia. Według zapisków s. Faustyny z jej „Dzienniczka” została ona przekazana jej w dniach 13 i 14 września 1935 roku w Wilnie.

czytaj dalej

nowennaObchody święta Bożego Miłosierdzia, którego ustanowienia domagał się od s. Faustyny Pan Jezus, miały zostać poprzedzone dziewięciodniową modlitwą rozpoczynającą się w Wielki Piątek. Sam Zbawiciel wskazał Sekretarce Bożego Miłosierdzia intencje na poszczególne dni.

czytaj dalej

Święto MiłosierdziaJedną z form nabożeństwa do miłosierdzia Bożego, którego domagał się poprzez siostrę Faustynę Pan Jezus, było ustanowienie Święta Miłosierdzia. Miało ono przypadać na pierwszą niedzielę po Wielkanocy. W 2000 roku Święto Miłosierdzia zostało ustanowione jako obowiązujące w całym Kościele katolickim.

czytaj dalej

Godzina MiłosierdziaW jednym z objawień, jakie miało miejsce w październiku 1937 roku, Pan Jezus polecił czcić godzinę swej śmierci. Godzina może być odprawiana indywidualnie lub wspólnotowo. Powinna być skierowana do Pana Jezusa i odwoływać się bezpośrednio do zasług Jego Męki.

czytaj dalej

Dolina
MiłosierdziaDolina Miłosierdzia to ośrodek zajmujący się szerzeniem kultu Bożego Miłosierdzia prowadzony przez pallotynów od czasów powojennych nieopodal Jasnej Góry w Częstochowie. Został on założony w 1948 r. za sugestią i aprobatą bp. Teodora Kubiny w pobliżu Jasnej Góry przy ul. Kordeckiego 49. Od samego początku placówka służyła do szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia.

Od 1949 w kaplicy placówki znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego, a w 1952 roku wymieniono go na wizerunek Jezusa Miłosiernego autorstwa Adolfa Hyły z Krakowa.

Dolina Miłosierdzia od samego początku swojego istnienia stała się celem licznych pielgrzymek. Z uwagi na dużą liczbę pielgrzymów władze prowincji podjęły decyzję o budowie nowego sanktuarium Bożego Miłosierdzia. To w nim sprawowane są dziś wszystkie czynności liturgiczne. Do dyspozycji pielgrzymów przybywających do Doliny Miłosierdzia pozostaje także dom rekolekcyjny z 80 miejscami z zapleczem gastronomicznym oraz sale konferencyjne.

Święci
i błogosławieni

związani z kultem Bożego Miłosierdziaśw. Faustyna Kowalska

Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 roku w Głogowcu k/Łodzi. W zakonie przeżyła 13 lat. Chrystus uczynił siostrę Faustynę odpowiedzialną za szerzenie kultu Jego Miłosierdzia. W kolejnych objawieniach przedstawił jej istotę oraz nowe formy kultu Bożego Miłosierdzia. Zmarła w wieku 33 lat.

czytaj dalej

bł. ks. Michał Sopoćko

Bł. ks. Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku w Juszewszczyźnie, w powiecie oszmiańskim (dzisiejsza Białoruś). W okresie międzywojennym pełnił obowiązki spowiednika wielu zgromadzeń żeńskich. Podczas swojej posługi poznał s. Faustynę Kowalską. Został jej kierownikiem duchowym, podejmując się zadania rozeznania objawień Pana Jezusa oraz realizacji żądań Zbawiciela dotyczących szerzenia nowych form kultu Bożego Miłosierdzia.

czytaj dalej

św. Jan Paweł II

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. 16 października 1978 roku został wybrany na papieża i przyjął imiona Jan Paweł II. Ważnym aspektem jego pontyfikatu było przypomnienie prawdy o Bożym miłosierdziu. W 1979 roku napisał encyklikę „Dives in misericordia”, która otworzyła drogę do beatyfikacji, a później kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej. Dzięki jego staraniom Święto Bożego Miłosierdzia zostało zatwierdzone dla całego Kościoła.

czytaj dalej

sł. B. Helena Majewska

Helena Majewska urodziła się na Podolu dnia 10 kwietnia 1902 roku. W ciągu całego swego życia doświadczała mistycznych przeżyć i objawień. Większość z nich miało na celu przypomnienie prawdy o Bożym miłosierdziu. Jej największym zadaniem, do którego była przygotowywana przez Zbawiciela, była pomoc w organizowaniu nowego zgromadzenia zakonnego, którego powstania, przez pośrednictwo s. Faustyny, życzył sobie Chrystus.

czytaj dalej

Szlak Bożego
MiłosierdziaPrzesłanie Bożego Miłosierdzia przekazane przez św. Faustynę Kowalską znane jest na całym świecie. Jej „Dzienniczek”, stanowiący zapis prywatnych objawień oraz duchowej drogi, pozostaje jedną z najlepiej sprzedających się książek. Wyznaczenie i oznakowanie powstającego „Szlaku Bożego Miłosierdzia” ma na celu popularyzację miejsc związanych z kultem Bożego Miłosierdzia, a tym samym stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie postacią Apostołki Bożego Miłosierdzia oraz tych, którzy pomogli jej w realizacji żądań Pana Jezusa (m.in. bł. ks. Michał Sopoćko, s. Helena Majewska).
Zasadnicza trasa będzie łączyć dwa główne ośrodki Bożego Miłosierdzia, a mianowicie Wilno, gdzie s. Faustyna poznała swojego kierownika duchowego, bł. ks. Michał Sopoćkę i gdzie zrealizowane zostały główne żądania Pana Jezusa, oraz Kraków, będący niekwestionowaną Stolicą Bożego Miłosierdzia. Na Szlaku Bożego Miłosierdzia znajdą się następujące miasta i miejscowości w Polsce: Częstochowa, Świnice Warckie, Głogowiec, Łódź, Płock, Warszawa, Ostrówek pod Warszawą, Białystok, na Litwie: Czarny Bór, Pryciuny, a także na Białorusi: Oszmiany, Juszewszcyzna, Nowa Ruda.

kalendarz rekolekcji20 maja -

23 maja, 2024

Jeziorna Osada, Gnojewo 11, 82-213
ABC chrześcijaństwa, czyli o sprawach, które łatwo umykają.

14 czerwca -

16 czerwca, 2024

Dolina Miłosierdzia, Częstochowa, ul. Kordeckiego 49
Szkoła Pisania Ikon

28 czerwca -

30 czerwca, 2024

Dolina Miłosierdzia, Częstochowa, ul. Kordeckiego 49
Rekolekcje Camino Misericordia, fundament

29 lipca -

4 sierpnia, 2024

Dolina Miłosierdzia, Częstochowa, ul. Kordeckiego 49
Rekolekcje Camino Misericordia, I tydzień

6 września -

8 września, 2024

Jeziorna Osada, Gnojewo 11, 82-213
Rekolekcje dla ZAK-u

Jednym z dzieł Sekretariatu Bożego Miłosierdzia jest organizacja różnego typu rekolekcji, zarówno na miejscu – w Dolinie Miłosierdzia, jak i w formie wyjazdowej. Są to m.in. rekolekcje parafialne, misje parafialne, rekolekcje kapłańskie, rekolekcje dla osób konsekrowanych, dni skupienia i odnowy dla osób konsekrowanych.

Sprawdź w naszym kalendarzu, w jakich wydarzeniach możesz wziąć udział.

Zapraszamy!