Skip to main content

Święcibł. ks. Michał Sopoćko

Bł. ks. Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku w Juszewszczyźnie, w powiecie oszmiańskim (dzisiejsza Białoruś). Po odbyciu studiów filozoficzno-teologicznych w Seminarium Duchownym w Wilnie przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Franciszka Karewicza, 15 czerwca 1914 roku. W latach 1914-1918 był duszpasterzem w Taboryszkach (dzisiejsza Litwa). Był duszpasterzem wojskowym w Warszawie oraz w Wilnie. W latach 1927-1934 pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Wilnie. Był także profesorem teologii pastoralnej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie oraz wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Wilnie i Białymstoku. W okresie międzywojennym pełnił obowiązki spowiednika wielu zgromadzeń żeńskich. Podczas swojej posługi poznał s. Faustynę Kowalską ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Został jej kierownikiem duchowym, podejmując się zadania rozeznania objawień Pana Jezusa oraz realizacji żądań Zbawiciela dotyczących szerzenia nowych form kultu Bożego Miłosierdzia. Z jego inicjatywy został namalowany przez Eugeniusza Kazimirowskiego pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego. Przez wiele lat starał się o ustanowienie Święta Bożego Miłosierdzia. Założył Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego oraz Świecki Instytut Bożego Miłosierdzia. Jest autorem ponad 200 pozycji w dużej części poświęconych tematyce Bożego Miłosierdzia. Zmarł w Białymstoku 15 lutego 1975 roku. Uroczysta beatyfikacja odbyła się 28 września 2008 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki.