Skip to main content

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Bractwa religijne oczyma młodego człowieka”. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Konfraternie – element polskiej tradycji regionalnej i narodowej: dokumentacja, animacja i integracja”.

Cel konkursu: Przedstawienie swojego spojrzenia na bractwa religijne działające w Polsce. Fotograficzna lub wideo odpowiedź na temat „Bractwa religijne oczyma młodego człowieka – jak widzę bractwo? Czym moim zdaniem jest dziś bractwo?”

Metody: 

1/ krótki film wideo, nagrany np. telefonem komórkowym, składający się z np. rozmowy z przedstawicielem bractwa, swojej wypowiedzi na temat znanego bractwa. Odpowiedzi na przykładowe pytania: jak widzę bractwo? Czym jest dla mnie bractwo? Co interesuje mnie w bractwie? Do 10 minut.

2/ cykl zdjęć powiązanych z podpisami ujętymi w jeden dokument, np. pdf lub word, składający się z np. rozmowy z przedstawicielem bractwa, swojej wypowiedzi na temat znanego bractwa. Odpowiedzi na przykładowe pytania: jak widzę bractwo? Czym jest dla mnie bractwo? Co interesuje mnie w bractwie? Plik nie powinien przekroczyć 10 stron.

Przebieg konkursu:

Czas na realizację: 14 października 2023 roku

Przygotowane prace w postaci pliku wideo lub pdf/word składamy do komisji konkursowej do 14 października 2023 roku  w formie elektronicznej na adres: bractwa.iskk@gmail.com

W odpowiedzi na zgłoszenie zostaną udostępnione szczegóły ogłoszenia wyników, w tym formularz zgody rodziców/opiekunów do pobrania (dla niepełnoletnich uczestników). 

Nagrody:

karty do Empiku: 200 PLN (I miejsce), 125 PLN (II miejsce), 75 PLN (III miejsce), wyróżnienia (50 PLN)

Organizatorami konkursu :

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego

Sekretariat ds Bożego Miłosierdzia

Ogólnopolskie Forum Bractw i Fraterni

   

Więcej informacji: 

ks. dr Mariusz Marszałek SAC 

email: m.marszalek@iskk.pl