Skip to main content

Dolina MiłosierdziaDolina Miłosierdzia

Dolina Miłosierdzia to ośrodek zajmujący się szerzeniem kultu Bożego Miłosierdzia prowadzony przez pallotynów od czasów powojennych nieopodal Jasnej Góry w Częstochowie. Został on założony za sugestią i aprobatą bp. Teodora Kubiny. Pallotyni przybyli do Częstochowy w czerwcu 1945 roku. Władze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni) 27 kwietnia 1948 roku zakupiły 4 ha gruntu po nieczynnej cegielni w pobliży Jasnej Góry przy ul. Kordeckiego 49. W miejscu tym wzniesiono dom zakonny oraz kaplicę.

Od samego początku placówka służyła do szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia. Kanonicznego erygowania nowego domu zakonnego dokonał 26 listopada 1948 roku ks. Wojciech Turowskim SAC (1984-1959), ówczesny przełożony generalny pallotynów. Poświęcenia  nowo wybudowanej kaplicy dokonał 18 grudnia 1949 roku bp. Teodor Kubina (1880-1951). Tego dnia umieszczono w niej obraz Jezusa Miłosiernego. Po zmianie ołtarza zastąpiono go 21 grudnia 1952 roku wizerunkiem Jezusa Miłosiernego autorstwa Adolfa Hyły z Krakowa. Przy kaplicy p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia 3 listopada 1952 roku bp Zdzisław Goliński (1908-1963) ustanowił punkt duszpasterski na prawach parafii. Erygowania parafii p.w. Miłosierdzia Bożego dokonano 12 listopada 1960 roku. Jej pierwszym proboszczem został ks. Edmund Boniewicz SAC (1919-2006). Głosił orędzie Miłosierdzia Bożego nie tylko w Częstochowie, ale także w krajach ZSRR w czasach reżimu komunistycznego. Był uważany za nieformalnego ogólnopolskiego moderatora Ruchu Miłosierdzia Bożego. Prowadził liczne rekolekcje parafialne i dni skupienia dla sióstr zakonnych, audycje w Radiu Fiat i Radiu Jasna Góra oraz publikował artykuły w „Tygodniku Niedziela” i w „Naszym Dzienniku”. Przez ponad dwadzieścia lat był spowiednikiem i kierownikiem duchowym prymasa, kard. Stefana Wyszyńskiego i to on udzielał mu sakramentu chorych na dzień przed jego śmiercią.

Dolina Miłosierdzia od samego początku swojego istnienia stała się celem licznych pielgrzymek. Wyraźny wzrost liczby pielgrzymów nastąpił od 1959, czyli od kiedy zaczęła obowiązywać notyfikacja Świętego Oficjum zabraniająca szerzenia nabożeństwa według form propagowanych przez s. Faustynę Kowalską. Pielgrzymów przyciągała obecność w ołtarzu głównym wizerunku Jezusa Miłosiernego. Opiekunowie miejsca, księża pallotyni, dbali o to, by prawda o Bożym Miłosierdziu była przekazywana wiernym w formach niekolidujących z obowiązującym zakazem. 5 lipca 1965 roku Dolinę Miłosierdzia nawiedził Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński (1901-1981) w towarzystwie bp. Stefana Bareły (1916-1984). Wydarzenie upamiętnia wmurowana tablica ze słowami, które zostały wówczas wypowiedziane przez Prymasa Polski: „Miejsce to, zwane Doliną Miłosierdzia Bożego, mieszczące w sobie coś z Tatr i z Bałtyku, niech z Maryją woła Magnificat (a miłosierdzie jego z pokolenia na pokolenie)”.

Od marca 1994 roku w Dolinie Miłosierdzia funkcjonuje kwartalnik „Apostoł Miłosierdzia”. Okoliczności powstania czasopisma wiążą się z wydarzeniem przekazania kopii figury Chrystusa Miłosiernego z Meksyku do Doliny Miłosierdzia w Częstochowie. W 1994 roku finalizowano w Pallotyńskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego pomysł p. inż. Jerzego Skoryny, polskiego emigranta z Meksyku, aby przekazać Polsce kopię figury Chrystusa Miłosiernego, jaka stanęła w katedrze w Meksyku. Uroczystość przekazania odbyła się 27 sierpnia 1994 r. We Mszy św., której przewodniczył ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski, uczestniczyła m.in. kilkudziesięcioosobowa grupa wiernych z diecezji Meksyk wraz ze swoim Biskupem Ordynariuszem Jose Marią Hernandezem. Ta zbliżająca się wówczas uroczystość była takim impulsem, by uczynić coś, co to wydarzenie uwieczni. Drugim motorem napędzającym pomysł powstania pisma byli współbracia pallotyni z Paryża: ks. Eugeniusz Małachwiejczuk SAC i ks. Jan Kostkiewicz SAC, którzy zaproponowali ks. prowincjałowi Lesławowi Gwarkowi SAC wydawanie czasopisma podobnego, jak wydają oni po francusku. Pierwszy numer „Apostoła Miłosierdzia Bożego” ukazał się w Wielkim Poście 1994 roku i była w nim przede wszystkim obszerna informacja o zbliżającej się uroczystości przekazania figury z Meksyku oraz zaproszenie na tą uroczystość. Już po polskiej edycji zaczęły się ukazywać w następnych latach czasopisma w językach: słowackim, portugalskim, rosyjskim, czeskim, koreańskim.

Z upływem lat przy Dolinie Miłosierdzia został założony przez ks. Stanisława Wierzbę SAC Sekretariat ds. Miłosierdzia Bożego. Jego zasadniczym celem było pogłębienie teologicznych podstaw kultu Bożego Miłosierdzia. Cel ten był realizowany poprzez organizację kongresów oraz sympozjów Bożego Miłosierdzia. Odbywały się one zarówno w Częstochowie, jak i pod warszawskim Ołtarzewie. Gościli na nich wybitni polscy teolodzy, wśród nich m.in. kard. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, a także spowiednik s. Faustyny Kowalskiej, ks. Michał Sopoćko.

Obecnie Sekretariat ds. Bożego Miłosierdzia to agenda prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni). Jej celem jest: animowanie, wspieranie i dynamizowanie apostolstwa miłosierdzie Bożego. Powyższy cel realizowany jest poprzez: organizację sympozjów i kongresów miłosierdzia Bożego, głoszenie rekolekcji, koordynowanie inicjatyw duszpasterskich związanych z kultem miłosierdzia Bożego, przygotowanie i udostępnianie rzetelnych informacji na temat historii kultu oraz podejmowanie dzieł charytatywnych zgodnych ze znakami czasu. Siedziba Sekretariatu mieści się w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie.

Materiał nagrany przy współpracy z TVP3 Łódź w ramach programu „Szlakiem miejsc

świętych” na temat Doliny Miłosierdzia:

https://lodz.tvp.pl/54434732/szlakiem-miejsc-swietych-20062021

https://lodz.tvp.pl/50918736/szlakiem-miejsc-swietych?page=1

 

Z uwagi na dużą liczbę pielgrzymów władze prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego podjęły decyzję o budowie nowego sanktuarium Bożego Miłosierdzia.   To w nim sprawowane są dziś wszystkie czynności liturgiczne. Do dyspozycji pielgrzymów przybywających do Doliny Miłosierdzia pozostaje także dom rekolekcyjny z 80 miejscami z zapleczem gastronomicznym oraz sale konferencyjne. Szczegółowy porządek nabożeństw w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz kontakt z domem rekolekcyjnym na oficjalnej stronie Doliny Miłosierdzia:

https://dolina-milosierdzia.pl/

 

Dolina Miłosierdzia stała się miejscem formacji przyszłych misjonarzy, którzy udawali się na wszystkie kontynenty, by głosić prawdę o Bożym Miłosierdziu objawioną św. Faustynie Kowalskiej, a tym samym przybliżać innym narodom kulturę polską i stawać się jej ambasadorami w najdalszych zakątkach naszego globu (m.in. Ruanda, Papua Nowa Gwinea, Korę Płd., Wenezuela, Brazylia). W kompleksie „Dolina Miłosierdzia” przechowywanych jest wiele cennych pamiątek związanych z ich działalnością (m.in. lokalne stroje, przedmioty kultu religijnego).