Skip to main content

8 września 2023 roku w Dolinie Miłosierdzia odbył się koncert „Siewców Lednicy”. Koncert stanowił jeden w punktów programu 41 Ogólnopolskiej Pielgrzymki ZHR na Jasną Górę. Uczestnicy koncertu mogli wysłuchać pieśni dobrze znane z czuwań lednickich, a także popularne pieśni maryjne. Koncert zakończył się wspólną modlitwą oraz kapłańskim błogosławieństwem.