Skip to main content

9 września 2023 z inicjatywy Fundacji Caritas Super Omnia Est, Sekretariatu ds. Miłosierdzia Bożego oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Częstochowie odbyła się konferencja pt. „Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski w niemieckich obozach zagłady”. Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913 w Chełmży. W dniu 21 marca 1927 wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, do 2 Pomorskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego w Chełmży (Hufiec Toruń). 26 czerwca 1927 złożył przyrzeczenie Harcerskie (krzyż harcerski L. 632 seria XXXII). W następnym roku, będąc już drużynowym, uczestniczył w zlocie środowiska chełmżyńskiego z okazji Dnia Harcerza.  W czerwcu 1931 w Chełmży zdał maturę, a jesienią wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. 14 marca 1937 przyjął święcenia kapłańskie w katedrze pelplińskiej z rąk biskupa chełmińskiego Stanisława W. Okoniewskiego. Najpierw pełnił obowiązki sekretarza i kapelana biskupiego, a od 1 lipca 1938 wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. 11 września 1939 został aresztowany przez Gestapo wraz z wszystkimi księżmi ze swojej parafii. Był więźniem m.in. obozu koncentracyjnego w Stutthofie oraz Dachau. Podczas udzielania tej dobrowolnej pomocy chorym współwięźniom sam zaraził się tyfusem plamistym, który w połączeniu z zapaleniem płuc doprowadził w dniu 23 lutego 1945 do jego śmierci. 

W konferencji wzięli udział: Zygmunt Jaczkowski, siostrzeniec błogosławionego, oraz dr Robert Zadura, historyk. Po konferencji odbyła się prezentacja publikacji pt. „Guziki sutanny. Błogosławiony S.W. Frelichowski w opowieści postulatora procesu beatyfikacyjnego” autorstwa bp. Sławomira Odera. W konferencji wzięło udział około 200 osób.