Skip to main content

Dolina MiłosierdziaMiłosierny samarytanin – pomoc psychologiczno-duszpasterska

Depresja, kryzys emocjonalny, uzależnienia, samookaleczenia – to tylko niektóre z problemów, z jakimi boryka się współczesny człowiek. By przejść przez nie zwycięsko nie jednokrotnie potrzebne jest profesjonalne wsparcie o charakterze duchowym i psychologicznym. Bezcenne okazuje się spotkanie i rozmowa z kompetentną osobą. Stąd przy Sekretariacie Bożego Miłosierdzia powstaje centrum „Miłosierny Samarytanin”, którego celem jest towarzyszenie współczesnemu człowiekowi na drodze do siebie i do Boga.

W chwili obecnej oferowana jest pomoc w postaci rozmowy duchowej z kapłanem lub osobą konsekrowaną oraz wstępna analiza osobowości z ewentualnym wskazaniem kierunku dalszej pracy. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy, jak i gotowe do współpracy (psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy) proszone są o kontakt z Sekretariatem pod nr. tel. +48 660 364 052.

Poza tym Sekretariat ds. Bożego Miłosierdzia współpracuje z Młodzieżowym Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Częstochowie. Współpraca obejmuje aktywne uczestnictwo w procesie terapeutycznym, jak i opiekę duchową. Młodzi podopieczni ośrodka uczestniczą w liturgii w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a niektórzy z nich przygotowywani są do sakramentu bierzmowania.