Skip to main content

W dn. 7-15 października 2023 roku członkowie Sekretariatu ds. Bożego Miłosierdzia, ks. Mariusz Marszałek SAC oraz ks. Dawid Piwowarski SAC, głosili misje parafialne w parafii pw. św. Krzysztofa w Tychach. Temat misji brzmiał „Bóg jest Miłością Miłosierną”. Pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się z podstawowymi elementami kultu Bożego Miłosierdzia, by w drugim dniu dokonać odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego.

„Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie!” – tymi słowami suplikacji parafianie przepraszali za grzechy w trzecim dniu misji. Po wieczornej Mszy św. odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie wspomnień. Bożemu Miłosierdziu powierzyliśmy zranienia, jakich doświadczyliśmy na poszczególnych etapach życia. Adoracja zakończyła się indywidualnym błogosławieństwem.

W kolejnych dniach miały miejsce: nauki stanowe dla kobiet, mężczyzn, młodzieży, dziękczynienie za dar Eucharystii oraz kapłaństwa, odnowienie przysięgi małżeńskiej. Niezwykłym przeżyciem była droga krzyżowa ulicami parafii.

Przedostatni dzień misji parafialnych minął dość intensywnie. Zaczął się od Mszy św. za zmarłych z poświęceniem zniczy. Potem odbyła się Msza św. za chorych, podczas której udzielony został sakrament namaszczenia. Po Mszy wierni mogli uczestniczyć w nabożeństwie za chorych połączonym z błogosławieństwem lurdzkim. Po koronce celebrowana była Msza św. z błogosławieństwem najmłodszych parafian. W ostatnim dniu misji parafialnych miało miejsce nawiedzenie relikwii bł. Umów. Misje zakończyły się zawierzeniem parafii Bożemu Miłosierdziu.

* * *

Misje parafialne to znana od dawna praktyka religijna Kościoła. Są to rekolekcje, które przeprowadza się co kilka lat dla całej parafii. Ich celem jest umocnienie i odnowienie wiary. Do organizowania misji zobowiązuje Kodeks Prawa Kanonicznego. Zwykle trwają one w parafii cały tydzień. Na zaproszenie księdza proboszcza przyjeżdżają księża misjonarze, którzy głoszą wiernym nauki o wierze i moralności. W parafii są odprawiane liczne nabożeństwa, między innymi Msze św. z kazaniem misyjnym, Różaniec misyjny, nabożeństwo za zmarłych, Droga Krzyżowa. Na zakończenie misji wierni przystępują do spowiedzi i Komunii św., odbywa się uroczyste poświęcenie Krzyża misyjnego.