Skip to main content

Niewiasta Eucharystii, znana także jako Monstrancja Fatimska, to wotum wdzięczności narodu polskiego w stulecie objawień Matki Bożej. Inspiracją przy tworzeniu monstrancji nawiązującej do wizerunku Najświętszej Maryi Panny było nauczanie św. Jana Pawła II, a w szczególności Jego encykliki Redeptoris  Mater i Ecclesia de Eucharystia. Postać  Maryi stanowi centralną część monstrancji  z otwartymi dłońmi skierowanymi ku nam w geście zaproszenia do trwania przy Najświętszym Sakramencie. Eucharystyczny Chrystus znalazł swe miejsce pod sercem Maryi w dużej 14 centymetrowej rozświetlonej hostii ukazanej nam spod rozchylonych szat Niepokalanej. Matka Boża jest tutaj bramą prowadzącą do Chrystusa, nie przesłania nam blasku Jego miłości, ale nas ku niej prowadzi. Na zwrócenie szczególnej uwagi zasługuje fakt, że to Eucharystyczny Chrystus jest najjaśniejszym punktem monstrancji. Rozchodzące się zeń światło wypełnia  Niepokalaną a przez Nią rozlewa się na adorujących. W tym obrazie Maryi w sposób szczególny możemy dostrzec  pełną łaski pośredniczkę darów Boga.  

Z inicjatywy Fundacji Aniołów Miłosierdzia monstrancja peregrynuje od 2017 roku po parafiach w Polsce i na świecie. Towarzyszy jej modlitwa o pokój na świecie oraz zbiórka pieniędzy na rzecz Hospicjum im. bł. Michała Sopoćki w Wilnie. Na zaproszenie członków Sekretariatu Bożego Miłosierdzia Niewiasta Eucharystii zagościła w dn. 12-19 listopada 2023 roku w Dolinie Miłosierdzia. Grzegorz Kiciński z fundacji Aniołów Miłosierdzia pod koniec każdej Mszy św. w dniu 12 listopada 2023 roku dzielił się swoim doświadczeniem współpracy z Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, a następnie przeprowadzał zbiórkę na rzecz jedynego ośrodka medycyny paliatywnej na Litwie zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. W sumie udało się zebrać 11.603,22 zł i 5 euro. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Monstrancji Fatimskiej w Dolinie Miłosierdzia odbywa się do soboty, 18 listopada br., w godz. 15:00-15:30 oraz 18:30-19:30. 

Istnieje także możliwość wsparcia finansowego Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki poprzez dokonanie przelewu na konto Fundacji Aniołów Miłosierdzia: https://mostdonieba.pl/kontakt/