Skip to main content

Trudno wyobrazić sobie urodziny bez gości i tortu. Tak było w Dolinie Miłosierdzia, gdzie 17 listopada 2023 roku członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego Polski południowej wraz ze swoimi duszpasterzami – ks. Dawidem Piwowarskim SAC oraz ks. Mariuszem Marszałek SAC – obchodzili 20-lecie zatwierdzenia wspólnoty jako stowarzyszenia publicznego wiernych na prawie papieskim. Spotkanie rozpoczęło się od obiadu i wspomnianego już tortu. Przy kawie i herbacie wspominano pielgrzymkę do Rzymu sprzed dwudziestu lat, a także przywołano w pamięci poprzednich duszpasterzy. Po krótkiej przerwie odbyła się konferencja pt. „Ewangeliczna Maryja”. Ks. Mariusz Marszałek SAC przedstawił osobowy rys Matki Jezusa, jaki wyłania się z niewielu fragmentów ewangelicznych, w których ona występuje. Podkreślił jej prostotę, zaangażowanie w zwyczajne codzienne życie, a także emocjonalną dojrzałość, czego przejawem była otwartość na drugiego człowieka. Po krótkiej przerwie uczestnicy spotkania trwali w ciszy na adoracji Najświętszego Sakramentu wystawionym w Monstrancji Fatimskiej, a następnie odprawili Godzinę Miłosierdzia. Uwieńczeniem spotkania była Msza św. Odnosząc się do Ewangelii z dnia kaznodzieja zwrócił uwagę na różnicę między pobożnością a życiem duchowym. Przestrzegł również przez popularną dzisiaj „duchowością apokaliptyczną”, która koncentruje się na szukaniu znaków czasów ostatecznych. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz zbiórką na Hospicjum im. Bł. Michała Sopoćki. Zebrane środki w kwocie 350 zł zostaną przekazane Fundacji Aniołów Miłosierdzia. Kolejne spotkanie ZAK w Częstochowie to rekolekcje pt. „Budować jedność i celebrować różnorodność”, które odbędą się w dn. 12-14 stycznia 2024 roku, a które poprowadzi ks. Dawid Piwowarski SAC. Serdecznie zapraszamy.