Skip to main content

Szlak Bożego MiłosierdziaOdbiorcy

Propozycja skierowana byłaby dla wszystkich zainteresowanych kultem Bożego Miłosierdzia zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Szacuje się bowiem, iż Sanktuarium Bożego Miłosierdzia odwiedza corocznie około 2 mln. pielgrzymów z całego świata. Z powodu braku rzetelnej informacji wielu z nich nie odwiedza innych miejsc kultu Bożego Miłosierdzia. Niektórzy organizują oddzielne pielgrzymki do Krakowa i do Wilna, nie mając świadomości głębokiego związku między wyżej wymienionymi ośrodkami kultu Bożego Miłosierdzia.

W podstawowej wersji Szlak Bożego Miłosierdzia opracowany by został w wersji drogowej, co pozwoliłoby na przygotowanie pielgrzymki samochodowej lub autokarowej. Na pierwszym etapie prac przewiduje się przygotowanie strony internetowej z zasadniczymi informacjami o poszczególnych miejscach na szlaku w językach: polskim, litewskim, białoruskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim.