Skip to main content

9 września 2023 roku w Dolinie Miłosierdzia odbyło się otwarcie wystawy „Czuwajcie Mt 24, 42. Biała Służba 1983-2023. Harcerskie spotkania z Ojcem Świętym”. Tytuł wystawy jest nawiązaniem do słów Jezusa wypowiedzianych do Apostołów w Ogrodzie Oliwnym, ale także do przesłania skierowanego przez św. Jana Pawła II do wiernych zgromadzonych na Jasnej Górze w 1983 roku. To wtedy właśnie po raz pierwszy pełniona była Biała Służba. Wystawa stanowi przypomnienie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski, na Litwę, Łotwę, Ukrainę, ale także spotkań w Rzymie z harcerstwem ze świata – z USA, Wielkiej Brytanii, Australii czy Kanady. Przypomina także wizyty Papieża Benedykta XVI w Polsce w roku 2006 czy też Papieża Franciszka w 2016 roku w Polsce, w 2018 na Litwie i w 2019 w Panamie. Pomysłodawcą i realizatorem wystawy jest Fundacja Caritas Super Omnia Est, z którą współpracuje Sekretariat Bożego Miłosierdzia. Wystawę można oglądać w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie do 4.10.2023 roku.

Otwarciu wystawy towarzyszyła promocja okolicznościowego albumu pod tym samym tytułem oraz konferencja naukowa. Wzięli w niej udział: Piotr Stawicki (komendant BS 83), Marek Jędrzejewski (komendant Pielgrzymki 1998, komenda BS 87), prof. Kazimierz Wiatr (przewodniczący ZHR 2004-2006, komenda BS 87).