Skip to main content

W miniony weekend (22-24.03.2024) w częstochowskiej wspólnocie sióstr betanek odbyły się rekolekcje dla dziewcząt prowadzone przez ks. Dawida Piwowarskiego SAC i s. Aleksandrę Leśniak CSFB. Mottem rekolekcji były słowa: „O Miłości, która chce być wybrana. W obliczu Jezusa Miłosiernego”. W trakcie przeżywania rekolekcji zajmowaliśmy się miłością Boga do człowieka, która zawsze jest pierwsza, oraz odpowiedzią człowieka na Miłość Boga. W trakcie tych rozważań uświadamialiśmy sobie, że odpowiedź na Bożą Miłość może być bardzo różna, ponieważ w swojej wolności zarówno mogę odpowiedzieć na Miłość jak również ją odrzucić. Rekolekcje zakończyły się podprowadzeniem do postawienia sobie pytania: Co mnie blokuję, abym w pełni odpowiedział miłością na Miłość?