Skip to main content

„A Bóg widział, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre…” (Rdz 1,31) – to temat rekolekcji wygłoszonych w dn. 25 września -1 października 2023 roku przez ks. dr Mariusza Marszałka SAC (Sekretariat ds. Bożego Miłosierdzia) do Sióstr od Aniołów. Rekolekcje odbyły się w ich domu generalnym w Konstancinie – Jeziornej. Przedpołudniowe rozważania biblijne oparte były na opisie dzieła stworzenia aż po wypędzenie pierwszych ludzi z raju. Rekolekcjonista wskazał, iż dzieło stworzenia stanowi przejaw Bożego Miłosierdzia. Zwrócił uwagę również uwagę na fakt, iż nawet grzech nie zmienił stosunku Boga do człowieka. Z kolei w konferencjach popołudniowych podjęte zostały aktualne problemy życia konsekrowanego, na jakie Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wskazała w dokumencie „Młode wino, nowe bukłaki”. Rekolekcje zakończyły się uroczystą Mszą św. w niedzielę 1 października, podczas której siostry odnowiły swoje śluby.

***

Siostry od Aniołów (właśc. Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, łac. Congregatio Sororum Angelorum, skrót CSA) – żeńskie bezhabitowe zgromadzenie zakonne. Zgromadzenie powstało w Wilnie w 1889 z inicjatywy późniejszego arcybiskupa mohylewskiego Wincentego Kluczyńskiego do pomocy kapłanom w pracy duszpasterskiej, szczególnie na terenach, gdzie ewangelizacja jest utrudnione ze względu na sytuację polityczną czy społeczną. Od 1984 posługują w Afryce (Rwanda, Kamerun i Kongo). Obecnie zgromadzenie posiada domy w Polsce, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Rosji, Czechach, Wielkiej Brytanii i krajach afrykańskich. Do Zgromadzenia Sióstr od Aniołów należały dwie polskie mistyczki – s. Helena Majewska CSA oraz s. Wanda Boniszewska CSA.