Skip to main content

Szlak Bożego MiłosierdziaZałożenia

Przesłanie Bożego Miłosierdzia przekazane przez św. Faustynę Kowalską znane jest na całym świecie. Jej „Dzienniczek”, stanowiący zapis prywatnych objawień oraz duchowej drogi, pozostaje jedną z najlepiej sprzedających się książek. Wyznaczenie i oznakowanie „Szlaku Bożego Miłosierdzia” miałoby na celu popularyzację miejsc związanych z kultem Bożego Miłosierdzi, a tym samym stanowiłoby odpowiedź na rosnące zainteresowanie postacią Apostołki Bożego Miłosierdzia oraz tych, którzy pomogli jej w realizacji żądań Pana Jezusa (m.in. bł. ks. Michał Sopoćko, s. Helena Majewska).

Poza tym z uwagi na międzynarodowy charakter Szlak Bożego Miłosierdzia przyczyniłby się do zwiększenia wymiany turystycznej między Polską, Litwą oraz Białorusią, a także do zacieśnienia współpracy w dziedzinie turystyki między tymi krajami.