Skip to main content

Już niedługo, w dniach 13-15 października 2023 roku, pierwszy zjazd kolejnej edycji Szkoły Pisania Ikon działającej w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie. Celem Szkoły jest zdobycie wiedzy o ikonie w kontekście praktycznym i teoretycznym wraz z pogłębioną formacją do życia wewnętrznego, życia modlitwy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pracownia@lespace.pl;  tel.: +48 508 422 320.